Tillståndskontroll

Vikon är en av pionjärerna inom den moderna tillståndskontrollen och lösningen började ta form i början av 80-talet. Genom krävande kunder och utmanande applikationer har Vikon idag ett helhetskoncept för tillståndskontroll som dels kan ge information för bättre beslut och samtidigt kan lösningen agera för att förebygga och förhindra olika typer av problem och driftstörningar.

Vikons lösningar svarar på följande frågor i realtid:

Vilka affärsvärden och möjligheter uppstår ?

Samla, analysera & värdera:

-  Är maskinens kondition normal?
-  Har det uppstått något problem/fel? 
-  Var sitter problemet?
-  Hur allvarligt är det?
-  Vilken åtgärd kräver det?

Informera, presentera & agera:

Baserat på digitala och analoga utgångar samt meddelanden i klartext kan personer eller Vikons alt. integrerade lösningar agera på informationen ur frågorna ovan t.ex. genom att:

-  Larma till överordnat styrsystem med olika allvarlighetsgrad
-  Trippa maskinen för att undvika haveri
-  Justera varvtal om driftsförhållanden gör att maskinen kommer nära/i kritvarv
-  Skicka felanmälan till underhållssystem när någon komponent börjar bli sliten
-  Balansera maskinen om det har uppstått obalans

Utveckla verksamheten:

- Ökad maskintillgänglighet

- Maximerad avkastning på investeringen genom att maskinen kan köras längre

- Minimering av underhållskostnader eftersom service bara utförs när det behövs

- Haveriorsakade följdkostnader elimineras

- Lägre försäkringskostnader - vissa försäkringbolag ger lägre premier om Vikons system finns på plats

- Lägre energiförbrukning - maskiner som går bra drar mindre energi

Lösningsöversikt

Utskriftsversion