Nyheter

Nedan finner du en översikt över nyheter och händelser.

Livsmedels – och dryckesföretaget Lion i Australien inkluderar onlineövervakning som en del i ett outsourcat servicekoncept.Valet har fallit på VIKONs system MIVA Master som erbjuder ett mycket användarvänligt gränssnitt och fjärrövervakning.

Anläggningen finns i Chelsea Hights och det är två stycken verksamhetskritiska Alfa Laval separatorer av typerna PX518 o PX718 som kommer fjärrövervakas av serviceleveleverantören. Det är av yttersta vikt att inga oplanerade stopp inträffar under den intensiva sommarperioden.

Förutom ökad tillgänglighet finns en ambition att gå över till alltmer TBU (tillståndsbaserat underhåll) för att sänka reservdels- och UH-kostnader. Lion ser stor potential att effektivisera sitt underhåll genom MIVA Master då ett system kan hantera upp till 255 maskiner, ta in processparametrar och även utföra balansering.

Publicerat

2014-09-19

 

Livsmedelskoncernen Cargill introducerar MIVA Master onlineövervakning även i USA.

Cargill som sedan länge använt MIVA Master i Europa går nu vidare och gör nu sin första installation på anläggningen i Gainesville. Här produceras dressingar, såser och oljor och installationen görs på två stycken Alfa Laval direktdrivna separatorer av typen PX115E. Systemets larm kopplas till anläggningens styrsystem så att operatörerna i kontrollrummet omedelbart blir varskodda om maskinstatus ändras. 

Systemet kommer att installeras och driftsättas under september. I leveransen ingår även fjärrövervakning med regelbundna statusrapporter från VIKON.

Publicerat

2014-09-19

 

Färre oplanerade stopp och högre tillgänglighet ligger bakom LD&D´s , ledande mejeriproducent i Australien, beslut att installera VIKONs MIVA Master.

 

Anläggningen i Morewell som processar allt från mjölk till smör och ost har som mål att öka produktionen genom att lyfta en redan hög tillgänglighet genom tillståndskontroll på roterande maskiner.

Som första steg har LD&D valt att övervaka en mjölkseparator av typen C40 från Alfa Laval. Maskinen är verksamhetskritisk då den körs 24/7 under högsäsong och ett oplanerat stopp orsakar betydande produktionsförluster.

Systemet utmärker sig som tidsbesparande och kräver inte expertkunskaper i vibrationsanalys då det har automatisk feldetektering och maskinstatus visas i klartext. Att det till samma system går att ansluta handinstrument för rondering av mindre kritiska maskiner ses också som värdefullt.

Systemet har levererats i juni och driftsättes under september.

Publicerat

2014-09-19

 

MIVA Master online installeras på Nya Zealands största mejeri för optimering av driftsäkerheten 

Mejerikoncernen Fonterra på Nya Zealand är en av världens största producenter av mejeriprodukter. Under högsäsong är kravet på tillgänglighet mycket högt ställt på verksamhetskritiska maskiner, bl a homogenisatorer och separatorer, som då körs 24/7.

Lösningen för att optimera tillgängligheten och förlänga serviceintervallerna utan att riskera oplanerade stopp eller haverier stavas online tillståndskontroll med TBU (tillståndsbaserat underhåll).

En första installation görs på 4 homogenisatorer (finfördelar mjölken under högt tryck så att fettet inte skall klumpa ihop sig som ett lager på ytan) och en separator för fjärrövervakning och automatisk feldetektion med MIVA Master.

Serviceleverantören övervakar maskinstatusen från sitt servicecenter och kompletterar detta med VIKONs expertis som skickar regelbundna rapporter med trend och åtgärdsrekommendationer.

Installation, driftsättning och utbildning sker under våren och driftstarten är planerad till maj. 

Publicerat

2014-02-06

 

Produktblad och fallbeskrivningar på hemsidan

För produkterna MIVA Master, MIVA Machine Protector, MIVA Field Instrument och MIVA Data Collector finns nu produktblad som utskrivsvänliga PDF blad. Gå till Produkter/Produktblad.

Ett antal intressanta kundfall finns att hämta i likaledes utskriftsvänliga PDF under Kunder/Fallbeskrivningar. Bland fallen finns t ex vibrationsutredning av fläktar, hur en kund förlängde sina serviceintervall med 800% och hur processparametrar kan ge ännu säkrare förvarning vid begynnande försämring av maskinkondition.


Publicerat

2014-01-27

 

Underhållsmässan 11-14 mars 2014

 

VIKON deltar på årets största mässa för underhållsbranschen – Underhållsmässan i Göteborg. Besök oss gärna i monter B07:40

Om du inte redan har ett Entrékort så kan du klicka HÄR för att skaffa ett!

 

Publicerat

2013-14-11

 

Fjärrövervakning online av växellådor till kolkrossar för ökad driftsäkerhet

 

A.G.P Representaciones Ltda i Colombia är specialiserade på underhåll och service av stora växlellådor och motorer inom gruv- o cementindustrin. För att undvika ytterligare haverier har en av AGPs kunder tecknat ett underhållsavtal som innehåller onlineövervakning av två tandemdrivna Flender växellådor som sitter på en kolkross.

VIKON levererar onlinesystemet MIVA Master för tillståndskontroll. I leveransen ingår även fjärrövervakning med regelbundna statusrapporter. A.G.P. kommer också att kunna följa status i realtid genom att koppla upp sig mot VIKONs server. Leveransen omfattar även driftsättning och användarutbildning. MIVA Master ger A.G.P. bästa möjlighet att säkerställa lönsamheten för sitt underhållsavtal och kunden får högsta möjliga driftsäkerhet.

 

Publicerat

2013-08-20

 

VIKON deltar i Inspectas seminarium för Papper- o Massaindustrin i Sundsvall 21 – 22 mars

 

Lars Ove Larsson, Vikons tekniske chef, kommer att hålla ett anförande den 21 mars i sessionen Pappersmaskiner. Under rubriken ”Smarta modeller – kan datorn ersätta vibrationsexperten” kommer han att presentera möjligheterna genom automatiserad feldetektering, diagnos och presentation av resultatet i klartext.

 

Välkommen också till vår monter på utställningen som pågår under semnariet. Här kan du se SMART TILLSTÅNDSÖVERVAKNING & ROTORBALANSERING och prata med oss om hur våra helhetslösningar med funktionsgaranti kan bidra till ökad driftsäkerhet och lönsamhet.

 

Publicerat

2013-02-14

 

HV-kompressorer får onlineövervakning

 

Kunden, ett företag i livsmedelsbranschen, har 4 st verksamhetskritiska turbokompressorer utrustade med både kul- och glidlager. Maskinerna är något åldersstigna, körs hårt och tar ut mycket effekt.

 

För att optimera driftsäkerheten införs tillståndskontroll med VIKONs system MIVA Master för automatisk feldetektering, diagnostik och klartextmeddelande för rekommenderad åtgärd. Systemet skall skicka data kontinuerligt över Internet till VIKONs servrar och kunden får regelbundna statusrapporter.

 

Publicerat

2013-01-30

 

Obalansutredning av primärluftsfläktar 

 

VIKON genomför på uppdrag av ett värmekraftverk i Mellansverige en utredning för att hitta orsak till höga vibrationer i 4 st frekvensstyrda primärluftsfläktar. För att gemomföra uppdraget används VIKONs online-övervakningssystem MIVA Master.

 

Systemet mäter kontinuerligt vibrationen i de fyra fläktarna. Genom att välja en av fläktarna som referensmaskin kan systemet övervaka obalans i fläktarna samtidigt som det övervakar hur obalans i referensmaskinen inverkar på de övriga maskinerna. Parallellt med dessa mätningar kalibreras maskinernas obalanskänslighet, så man efter kartläggning av vibrationernas beroenden av last och temperatur, kan optimera fläktarnas obalanser så att vibrationerna minimeras.  

Publicerat

2012-12-12

 

Onlineövervakning av intagspumpar på reningsverk

 

Övervakning av 8 st vertikala torruppställda Hidrostalpumpar med frekvensstyrda 450 Kw motorer. Pumparna går hårt och har drabbats av haverier med följdskador.

Uppgiften är att genom kontinuerlig övervakning få tidig förvarning om status, trendmässig utveckling och larm för att styra underhållet. Automatisk uppdatering av kriterier och larmgränser via Internet ger kostnadseffektiv och mycket hög träffsäkerhet på larm.

En inledande mätperiod skall ge underlag för beslut om permanentning av övervakning och integration av systemet i kundens övergripande styr- och underhållssystem.

 

Publicerat

2012-09-12

 

Underhållsmässan 13 - 16 mars

VIKON deltar på årets största mässa för underhållsbranschen – Underhållsmässan i Göteborg. Besök oss gärna i monter B08-42. Nytt i år är aktiviteten Problemlösaren som äger rum varje förmiddag. Varje dag avhandlas ett tema och VIKON deltar under onsdagen den 14/3 då temat är tillståndskontroll.

Biljetter till mässan kan du beställa direkt här >>.

Vill du redan nu boka ett möte med oss på mässan kan du klicka på denna länk.

Publicerat 2012-01-10

VIKON är partner vid Nordic Maintworld Congress 2012 14-15 mars

Den nordiska MaintWorld kongressen kommer att beröra utmaningar inom underhåll från många vinklar. Ett brett utbud av erkända nordiska talare kommer att dela sina tankar och visioner för framtiden. 

Publicerat 2012-01-10

Kombinerad tillståndsövervakning och balansering till stålverk

VIKON har fått en order på en kombinerad lösning för tillståndsövervakning och balansering som baseras på MIVA 5220, PEMAC och CUMS. Kunden nyttjar lösningen för en applikation för stora fläktar.

Publicerat 2012-01-04

Balanseringsutrustning till Kina

VIKON har fått en order på en balanseringslösning baserad på MIVA 5100S och ROBAL från en global service organisation som kommer att nyttja lösningen både i sin serviceverkstad och även ha möjlighet att ta med den i fält.

Publicerat 2011-12-07

VIKON levererar ett uppdrag till B&R

VIKON har levererat ett uppdrag till B&R för att VIKONs teknik för fångst och uppdelning av vibrationssignalen skall kunna implementeras i B&Rs X20 automationslösning. Resultatet visas på SPS IPC Drives mässan i Nürnberg 22-24 Nov.

Publicerat 2011-10-15

VIKON övervakar motorer i Mexico

VIKON har fått en order på en utrustning baserad på MIVA 5220 och PEMAC för övervakning av stora motorer som driver kompressorer som nyttjas vid oljeutvinning i Mexicos största oljefält.

Publicerat 2011-10-10

Utrustning för tillståndsövervakning till USA

VIKON har fått en order på en utrustning baserad på MIVA 5220 och PEMAC från en global tillverkare av livsmedel som kommer att nyttja lösningen för övervakning av kritiska maskiner i sin tillverkning.

Publicerat 2011-09-20

 

Utskriftsversion