Kunder

VIKON är en global leverantör av mätutrustning och analystjänster för tillståndsbalanserat underhåll. Våra system och produkter finns i mer än 150 anläggningar och serviceverkstäder, och fler än 20 länder, världen över. Våra kunder är allt från maskintillverkare till maskinägare inom industrin.

Vi märker att marknaden konstant växer då alltfler blir medvetna om de kostnadsbesparingar de kan göra med att eliminera driftsstopp. Att ha havererade maskiner är oerhört kostsamt och med våra produkter undviker du dem. Idag måste företag vara kostnadsmedvetna då konkurrensen på markanden är tuff och kan man optimera produktionen redan idag så är man morgondagens vinnare.

 

Utskriftsversion