MIVA® 5100S Fältinstrument

MIVA® 5100S är ett portabelt, batteridrivet instrument avsedd att användas vid vibrationsmätning och balansering av roterande axlar.

Instrumentet kan anslutas till en PC via USB-porten
och användas med VIKONs programvaror för vibrationsanalys (PEMAC®) och rotorbalansering (ROBAL®).

MIVA 5100S är tvåkanaligt och kan synkronisera vibrations- och balanseringsmätningar mot två oberoende roterande axlar. Detta har stora fördelar vid balansering av maskiner.

Vid behov av fler än två samtidiga mätkanaler kan flera MIVA 5100S enheter kopplas samman via en RS-485 kabel. Med 16 instrument kan man få ända upp till 32 simultana kanaler per USB-port för balansering. Varvtalstriggrar nödvändiga vid balansering av roterande axlar kan anslutas till en av enheterna, som konfigureras som “Master”.  Alla övriga enheter  kan då synkronsiera mätningarna med Master-enheten. Detta har stora fördelar vid balansering av maskiner genom att de analoga vibrationsignalernas kablar kan hållas korta samtidigt som man behåller möjligheten att synkronisera mätningarna mot samma vartalssignal.

Fältutrustningen levereras i robust väska med plats för kablar, givare och annat tillbehör.

Utskriftsversion