MIVA® Machine Protector (MMP)

MIVA® Machine Protector (MMP) är svaret när kravet är högsta möjliga maskinskydd kombinerat med lägsta investeringskostnad och obegränsad utbyggnadsmöjlighet. Den passar lika bra för en enda maskin med kontinuerlig övervakning på plats som för ett fullskaligt automatiserat onlinesystem med hundratals maskiner som övervakas från distans.

MIVA® Machine Protector (MMP) är en kombinerad vibrationsvakt och datainsamlare. Den övervakar vibration, lagkondition och processparametrar och utlöser ett larm så fort maskinens tillstånd är oacceptabelt.

MMP följer ISO-standarder för vibrationsmätning och använder olika teknologier för att bedöma omfattning av problem med axlar, lager m.m.

MMP har ett utbytbart minneskort som, enligt användardefinierade tidsintervaller och händelser, lagrar mätinformation för det senaste halvåret. Här finns kompletta mätdata med alla larm, uppmätta parametervärden och viktiga händelser lagrade som t ex när larmstatus ändras eller när maskinen startar upp eller rullar ut. Vid behov av avancerad analys används de kraftfulla verktygen PEMAC® för tillståndskontroll och ROBAL® för balansering.

MMP levereras konfigurerad och klar för användning. Installation och idrifttagning är så enkel att man gör det själv. Det suveränt enkla användargränssnittet är omöjligt att feltolka och resulterar i snabba och korrekta åtgärder för att undvika av kostsamma haverier.

Fördelar med MMP
Det finns många fördelar med att använda MMP, nedan ser du några av dem:

 • Ökad produktion genom minimering av oplanerade stopp.
 • Förlängd maskinlivstid ger större avkastning på investeringen.
 • Ökad säkerhet genom att köra maskinen inom specifikationerna
 • Ökad kunskap om maskinens prestationsförmåga genom analys av lagrade data, händelser och trender
 • Minskat reservdelsbehov genom planerat underhåll
 • Högre underhållskvalitet genom mätning efter åtgärd
 • Minskade driftskostnader tack vare tillståndsbaserat underhåll.

MMP för Standalone eller Online drift

Standalone drift

Innan MMP tas i drift skall den konfigureras för den maskin som skall övervakas. Konfigureringen kan göras av VIKON före leverans. Upp till 8 vibrationsingångar och 4 DC ingångar kan hanteras. Kontinuerlig mätning av alla ingångar sker i sekventiell ordning.

Larmfunktioner

 • Varje AC ingång har två larmfunktioner; vibrationsstatus (A) och lagerkondition (B). DC-ingångarna kan användas för ett tredje larm (C) för processparametrar som t ex lagertemperatur.
 • Varje ingång, A, B och C, kan programmeras för två larmgränser
 • Varje ingång kan ges individuell larmfördröjning
 • Larmstatus visas som grönt för normaltillstånd, gult för varning och rött för kritiskt. Reläutgångar kan skicka larm till t ex ett kontrollrum
 • Det finns två ingångar för larmblockering vid speciella driftsförhållanden
 • Larm i klartext kan skickas som e-post eller SMS (tillbehör)

Online drift

För att ansluta MMP till en PC behövs en RS485-2-USB adapterkabel som ansluts direkt i panelen på MMP. Sedan används någon av följande programvaror:

MMP Config
Mjukvara för konfigurering av mätuppgift och nerladdning av larmstatus och mätdata från MMP.

PEMAC för tillståndskontroll
PEMAC är en mjukvara för automatisk utvärdering och diagnos av maskintillstånd med rapport och rekommenderade åtgärder i klartext.

ROBAL för balansering
ROBAL är en mjukvara för balansering av roterande axlar. Ombalansering kan utföras utan tidsödande testkörningar.

Klicka här för att läsa mer »

Utskriftsversion