Rotorbalansering

Vikon började att utveckla sitt system för rotorbalansering under det svenska kärnkraftprogrammet. Det krävdes både nya teorier/modeller, ny hård- och mjukvara för att klara de komplexa problem man ställdes inför. Vikons balanseringslösning utgör idag en universiell, kostnadseffektiv lösning för balansering av både styvt och rörligt monterade rotorer. Lösningen kan användas på fältet eller fast monteras på balanseringsmaskiner. All utrustning kan användas point-to-point mot en PC eller som klient-server över lokalt nätverk eller via Internet. På så sätt möjliggörs en allmän lösning för balansering av roterande maskiner oavsett var du befinner dig.

Applikationer

Vikons balanseringssystem kan användas till:

  • Låghastighetsbalansering på balanserande maskiner med hårda eller mjuka lager
  • Höghastighetsbalansering i spin-pit eller speciella balanserande ramar
  • Balansering på fältet av fläktar, höghastighetscentrifuger, dekanteringscentrifuger osv
  • Online balansering av turbingeneratorer, kalluftfläktar och andra slags maskiner

Systemkonfiguration för balansering

Online system
Onlinesystem kan användas i spin-pits och balanserande maskiner. Systemet består av en MIVA® Data Server (MDS) som är ansluten till en eller flera MIVA® Data Acquisition Units (DAU, datainsamlingsenheter). MDS kommunicerar med DAU över RS-485 (röd linje). En eller flera PC-klienter kan anslutas till MDS via Ethernet, antingen lokalt som en arbetsgrupp i kontrollrummet eller inom hela organisationen som en klient på företagets lokala nätverk.

Varje DAU måste konfigureras för sin specifika balanseringsuppgift. En MIVA® 5000 DAU med parallell datainsamling rekommenderas för data som ska insamlas vid uppstart eller nedstängning. Sekventiell insamling kan vara tillräcklig så länge rotorns hastighet kan kontrolleras.

MIVA® Data Server kan styra flera DAU. Dessa ska installeras på lämpliga ställen så nära maskinen eller lagren som möjligt för att minimera längden på den analoga kabeln.

 

Balansering på fältet
Balansering på fältet kan utföras med en laptop ansluten till en portabel DAU, t.ex. MIVA® 5100, MIVA® 5100S eller MIVA® Machine Protector (MMP). Den sistnämnda används normalt sett i fristående läge för online övervakning, men kan ställas om till online-läge för balansering med en bärbar dator och ROBAL®. Man kan anslta PC:n till MMP med en USB-2-RS-485 adapter.

Samma adapter kan också användas för anslutning till andra portabla, batteridrivna DAU-enheter. Notera att alla portabla enheter som VIKON erbjuder kan kopplas samman med RS-485. På så sätt minimeras längden på de analoga kablarna och installation på stora turbiner och liknande maskiner blir enkel.

 

Onlineövervakning av obalans
En speciell version av ROBAL®  som heter CUMS (Continuous Unbalance Monitoring) kan installeras i PEMAC® -programvaran. CUMS används för onlineövervakning av rotorobalans. Data samlas in löpande och obalansen beräknas utifrån inverkande koefficienter från ROBAL® . När ett larm utlöses kan maskinoperatören avläsa vikten och vinkeln för den aktuella obalansen, och utfifrån detta avgöra om larmet är p.g.a. obalans eller annan orsak. Det gör att han kan fastställa och installera korrigerande vikter i samband med nästa tillfälle då produktionen möjliggör ett stopp av maskinen.

 

Fjärrbalansering
MIVA®  Data Server kan installeras i en anläggning och överföra svarsdata om obalans över Internet till en PC-klient med ROBAL®  programvara för balansering. Det möjliggör ett kostnadseffektivt system för att underhålla maskinerna på distans.

 

 

Utskriftsversion