Tjänster

Oavsett var i utvecklingstrappan kunden befinner sig erbjuder VIKON passande tjänster.

Tjänster innan eller när projektet definieras:

 • Förstudier
 • Investeringskalkyler (ROI)
 • Klassning av maskiner/komponeneter utifrån hur kritiska de är 
 • Process- och KPI-analys för tillståndsbaserat underhåll
 • Upphandlingstjänster, beställarstöd
 • Utbildning

Tjänster under genomförande av projekt:

 • Projektledning
 • Detaljspecifikation av lösning
 • Konfigurering och eventuell kundunik utveckling
 • Installation
 • Test
 • Utbildning
 • Driftsättning

Tjänster efter att projektet är avslutat:

 • Support
 • Vikons tjänst för informationslogistik och uppdatering
 • Löpande modell- & kriterieutveckling, analysstöd och rapportering
 • Ad-hoc analysstöd och rapportering vid t.ex. haveri

Rapporter

Systemet genererar rapporter som i klartext beskriver statusen för en maskin, t.ex. om lagren behöver bytas, tidpunkt för nästa underhåll osv. Mer detaljerade rapporter erbjuds som del av PEMAC® Operation Services. Våra vibrationsexperter analyserar maskinens tillstånd och levererar rapporter, antingen periodiskt (Periodic Reports) eller när du behöver (On Request Report). Rapporter kan också genereras när maskintillståndet kräver djupgående analys (On Condition Report).

 

Utskriftsversion