Tillståndskontroll som en tjänst

Vikons tjänst för tillståndsövervakning ger kundens personal och system den information som krävs för att kunna dra nytta av de möjligheterna som finns med tillståndsövervakning utan att behöva bygga upp egen specifik kompetens. Tjänsten levereras till ett fast pris per övervakad maskin och månad. Sannolikt en av de enklaste och snabbast återbetalda investeringarna ni kan göra.

Vikons lösning svarar på följande frågor i realtid:

Vilka affärsvärden och möjligheter uppstår ?

Samla, analysera & värdera:

-Är maskinens kondition normal?
-Har det uppstått något problem/fel? 
-Var sitter problemet?
-Hur allvarligt är det?
-Vilken åtgärd kräver det?

Informera, presentera & agera:

Baserat på digitala och analoga utgångar samt meddelanden i klartext kan personer eller Vikons alt. integrerade lösningar agera på informationen ur frågorna ovan t.ex. genom att:

-Larma till överordnat styrsystem med olika allvarlighetsgrad
-Trippa maskinen för att undvika haveri
-Justera varvtal om driftsförhållanden gör att maskinen kommer nära/i kritvarv
-Skicka felanmälan till underhållssystem om komponent börjar bli sliten
-Balansera maskinen om det har uppstått obalans

Utveckla verksamheten:

- Ökad maskintillgänglighet

- Maximerad avkastning på investeringen genom att maskinen kan köras längre

- Minimering av underhållskostnader eftersom service bara utförs när det behövs

- Haveriorsakade följdkostnader elimineras

- Lägre försäkringskostnader - vissa försäkringbolag ger lägre premier om Vikons system finns på plats

- Lägre energiförbrukning - maskiner som går bra drar mindre energi

Lösningsöversikt

 

Utskriftsversion