Lämpliga maskiner för tillståndskontroll

VIKONs utrustning med programvara kan med framgång användas på de flesta roterande maskiner. Under de 30 år som VIKON verkat har vi samlat på oss mycket stor erfarenhet av avancerad vibrationsanalys och balansering av industriella maskiner. Vår produktveckling har skett i samarbete med framstående kunder vilket bl a medfört att vår avancerade vibrationsanalys kompletterats med processparametrar.

Vår utrustning passar på maskiner med alla typer av kul- och rullager och även glidlager, torrsmorda, olje- och fettsmorda lager. Våra givare kan mäta i alla riktningar. Vår utrustning kan anpassas för Atex-miljö.

Mätning kan göras på mycket långsamtgående maskiner som t ex kvarnar och höghastighetsmaskiner som t ex turbiner. Varvtalsstyrda maskiner blir allt vanligare och vår programvara är utvecklad för att hantera även dessa likväl som fleraxliga maskiner som går med olika varvtal.

Nedan listas några vanliga typer av maskiner som VIKON har erfarenhet av:

>> Jag vill anmäla mig för ett test eller bli kontaktad för mer information

Fläktar

Separatorer och
dekantercentrifuger

Generatorer

Turbiner

Pumpar

Valsar

Kvarnar

Motorer

Homogenisatorer

Kompressorer

Växellådor

Trummor

 

Utskriftsversion