Prova på för underhållsföretag
Passar den som vill: Hur utförs provet? Vad ingår?

 • styra underhåll baserat på tillstånd,
 • öka sin affär genom underhållsavtal,
 • bygga en starkare kundlojalitet,
 • öka kvalitén på serviceinsatserna,
 • sänka kostnader för service och på platsen besök.

 • valda maskiner ansluts till onlinesystemet för kontinuerlig övervakning under ca 3 mån,
 • systemet övervakar och skyddar maskinerna lokalt och samtidigt skickas data till VIKON för analys.
 • VIKON skickar del- och slutrapport till underhållsföretaget

 • hårdvara – givare, kablar och mätenheter,
 • analysmjukvara,
 • Implementering av maskinspecifika modeller för automatiserad analys.
 • förslag på installation och mätprocedur för effektiv mätning vid slutprovning av maskiner.

>> Jag vill anmäla mig för ett test eller bli kontaktad för mer information

>> Exempel på maskiner med mycket goda erfarenheter av övervakning

Utskriftsversion