Ledning

Styrelse i VIKON Vibrationskonsult AB
VIKON Vibrationskonsult AB´s styrelse består av Göran Hedin, styrelseordförande, Olof Hedin ordinarie styrelseledamot och Anders Hedin, suppleant. VD är Olof Hedin.

Organisation
VIKON består av ett antal hängivna medarbetare som hanterar många olika slags tillämpningar. Medan kärnverksamheten ryms inom företaget, har vi ett nätverk av konsulter och undertillverkare som anlitas för produktion av vår mätutrustning och support under produktionstoppar.

Utskriftsversion